F.A.Q

FAQ’s

Veelgestelde vragen

Als we klanten vragen wanneer ze hun nieuwe medewerker
wensen aan te werven, is het antwoord
zo goed als altijd: ‘gisteren.’

Maar je hebt geen tijd om heel het rekruteringsproces
te volmaken. Je bent tenslotte volop bezig
met uw core-business. Bij 2WORK ben je alleszins op het juiste adres.

Uitzenden

Uw vaste medewerker even niet beschikbaar door vakantie, ziekte of verlof?

Een uitzendkracht is dan goud waard. Wij selecteren de beste kandidaten voor uw vacature en dan kan hij snel voor u aan de slag. Uiteraard kan dit ook voor uw  optie-vast vacatures waarbij er dan een verlengde proefperiode is. Lees meer.

Werving en selectie

2WORK kan ook kandidaten zoeken die je meteen in dienst kan nemen.

Wij berekenen met U een éénmalige fee die in 1 keer in rekening wordt gebracht op de dag dat de nieuwe werknemer start bij U. Lees meer.

Payrolling

Zelf een geschikte kandidaat gevonden maar je wil die nog  niet meteen op uw eigen loonlijst zetten?

Dan kan je gebruik maken van 2WORK Payrolling. Alle administratie, risico’s  en uitbetaling is dan volledig in handen van 2 WORK.  Payroll inschrijven? Lees meer.

De reglementering stelt duidelijk dat uitzendarbeid enkel en alleen is toegestaan voor de uitvoering van een tijdelijk werk.

Er zijn vier motieven waarvoor een beroep op uitzendarbeid kan worden gedaan:

 • Vervanging van een vaste werknemer
 • Tijdelijke vermeerdering van werk
 • Uitvoering van een uitzonderlijk werk
 • Instroom

Het motief “instroom” kan enkel in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Voortaan kan een uitzendbureau een uitzendkracht ter beschikking stellen bij een gebruikende onderneming met het oog op zijn/haar vaste indiensttreding na afloop van de periode van uitzendarbeid.

Wanneer men het motief instroom inroept moet de functie duidelijk omschreven worden opdat de gebruikende onderneming niet meer dan wettelijk toegelaten een beroep zou doen op uitzendkrachten onder dit motief van instroom.

Het uitzendkantoor wordt geïnformeerd over het aantal uitzendkrachten dat onder het motief instroom voor dezelfde betrekking ingezet is geweest door de gebruikende onderneming. De gebruikende onderneming kan immers van uitzendbureau veranderen. Op zijn beurt zal het uitzendbureau aan de uitzendkracht meedelen om de hoeveelste poging het gaat vanwege de gebruikende onderneming. Deze informatie wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Er zijn sancties voorzien indien het maximaal aantal pogingen niet wordt gerespecteerd.x

De uitzendkrachten die een einde hebben gemaakt aan hun arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur vooraleer onder het motief instroom tewerkgesteld te worden, genieten bovendien van een tewerkstellingsgarantie van een maand.

Als het uitzendbureau op vraag van de gebruikende onderneming een einde maakt aan het uitzendcontract onder motief instroom zal het tot het einde van de duur van de tewerkstellingsgarantie een vervangingswerk verschaffen aan de uitzendkracht (zelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden). Bij niet-naleving hiervan is het uitzendbureau de uitzendkracht een vergoeding verschuldigd ten bedrage van het loon waarop deze recht zou hebben gehad na beëindiging van zijn contract.

Als de gebruikende onderneming de uitzendkracht wil aanwerven op het einde van de terbeschikkingstelling onder motief instroom, moet dit via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gebeuren. Opgelet: de gebruiker is niet verplicht de uitzendkracht in dienst te nemen, maar als hij tot aanwerving overgaat, moet het op die manier.

In een aantal gevallen geldt er een verbod op uitzendarbeid. Een uitzendbureau mag uitzendkrachten geen of niet langer een opdracht laten uitvoeren bij een gebruikende onderneming waar een staking of lock-out aan de gang is.

Het mag ook geen uitzendkrachten tewerkstellen of aan het werk houden als de syndicale delegatie van de gebruiker zich daartegen verzet of het akkoord daarover is komen te vervallen.

Verder kan de gebruikende onderneming geen beroep doen op uitzendkrachten om vaste werknemers te vervangen van wie de overeenkomst is geschorst omdat zij tijdelijk economisch werkloos zijn of omwille van slechte weersomstandigheden.

Idealiter ontvangen wij de prestaties van voorgaande week elke dinsdag. Het kan zijn dat dit vroeger moet worden doorgestuurd als er een feestdag valt op dinsdag. De wijze van doorsturen van prestaties wordt samen met 2WORK bepaald. Dit kan via een prestatiestaat, selfservice of een eigen ingevulde sheet van de klant zelf.

Het uitzendkantoor moet aangifte doen – tegen ontvangstbewijs – van het arbeidsongeval bij de verzekeringsmaatschappij binnen de 8 werkdagen volgend op de dag van het ongeval. De maatschappij zal dan bepalen om welk soort arbeidsongeval het gaat (op de werkplek of onderweg) in de zin van de wet op de arbeidsongevallen, en het is ook aan haar om het al dan niet te erkennen als arbeidsongeval.

Er zijn dus twee mogelijkheden:

of het arbeidsongeval wordt erkend: de verzekeringsmaatschappij van het uitzendbureau zal alle gemaakte medische kosten terugbetalen (of ze rechtstreeks op zich nemen), alle loonvergoedingen uitkeren (max. 90% van het laatste loon5 tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid – volledig of gedeeltelijk) en ook de gemaakte verplaatsingskosten vergoeden (naar aanleiding van de medische controles en de diverse geneeskundige behandelingen)

of het ongeval wordt niet erkend als een arbeidsongeval: de verzekeringsmaatschappij brengt de uitzendkracht, het fonds voor arbeidsongevallen en het ziekenfonds van betrokkene schriftelijk op de hoogte van haar beslissing.

De gebruikende onderneming moet een werkpostfiche invullen en overhandigen aan het uitzendbureau waar hij een beroep op doet wanneer hij uitzendkrachten nodig heeft. De werkpostfiche is een wettelijk document dat steeds verplicht is in het geval van gezondheidstoezicht bij opdrachten die gezondheidsrisico’s inhouden (of indien een medisch onderzoek is vereist).

De werkpostfiche bevat verplicht de volgende inhoud:

 • het unieke identificatienummer van de fiche en datum van uitgifte;
 • de gegevens van de gebruiker;
 • de eigenschappen van de werkpost: te vervullen functie, vereisten kwalificaties en beroepsvoorwaarden, plaats van de werkpost, lijst van gebruikte arbeidsmiddelenen uitrusting, verbod voor jongeren;
 • de onmiddellijke toepassing van de maatregelen verbonden aan de moederschapsbescherming (aanpassing of verwijdering van de werkpost);
 • de melding of gezondheidstoezicht al dan niet verplicht is, en zoja, de aard van de specifieke gezondheidsrisico’s;
 • De aard van de werkkledij of persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten gedragen worden;
 • het type vereiste opleiding.

Het uitzendbureau zoekt vervolgens een geschikte uitzendkracht aan de hand van de werkpostfiche. Tijdens de volledige duur van de opdracht houdt het uitzendbureau een ingevuld exemplaar bij en bezorgt hiervan een kopie aan de uitzendkracht.

Voorbeelden van ingevulde werkpostfiches vind je hier: www.werkpostfiche.be

Staat uw vraag hier niet tussen?

Dan kan u contact met ons opnemen.

Contact opnemen