F.A.Q

FAQ’s

Veelgestelde vragen

Zonder sociale bijdragen te moeten betalen mag je 475 uur per jaar werken. Dit komt overeen met net geen 60 dagen van 8 uur, je mag deze verspreid opnemen over het kalenderjaar (januari tot december). Je kan dus ook deeltijds werken. Alle gewerkte uren worden van het contingent ingehouden.

Het is belangrijk dat je als jobstudent zelf het aantal uren bijhoudt dat je gewerkt hebt. Dit gebeurt via het contingent.
Een officieel attest met je contingent print je af op Student@Work. Dit attest moet je ons vervolgens bezorgen voor opstart. Je kan inloggen met je E-ID en pincode waarbij je dan een overzicht krijgt van het aantal gewerkte uren.

Enkel als je bent afgestudeerd in juni mag je nog een vakantiejob doen in de zomervakantie tot 30 september. De RSZ aanvaardt dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je 18 jaar bent of jonger kunnen je ouders het kindergeld niet verliezen.

Ben je ouder dan 18 dan kunnen je ouders enkel het kindergeld verliezen als je te veel uren werkt.

Hierbij rekening houdend met het volgende:

Werk je als student in het eerste kwartaal (januari, februari, maart), het tweede (april, mei, juni) of het vierde (oktober, november, december)? Dan mag je in dat kwartaal niet meer dan 240 uur werken (de kerst- en paasvakantie inbegrepen). Overschrijd je die 240 uur, dan ben je je kinderbijslag voor heel dat kwartaal (dus voor 3 maanden) kwijt.

Werk je in het derde kwartaal (juli, augustus of september), dan mag je onbeperkt werken als je na de zomer verder studeert. Als je niet verder studeert, dan geldt de 240-uurgrens: werk je meer dan 240 uur, dan heb je geen recht meer op kinderbijslag.

Uw loon wordt bepaald door de loonschalen van de sector waarin je zal werken. Is dit niet voorzien dan heb je sowieso recht op het “gemiddeld minimummaandinkomen”

Als student betaal je enkel solidariteitsbijdragen en geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing. Jij betaalt 2,71 % solidariteitsbijdragen en de werkgever betaalt 5,42%. Het grote voordeel is dat je brutoloon bijna uw nettoloon is.

Een belastingaangifte is verplicht voor jobstudenten ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast. Gelukkig mag je als ongehuwde student al heel wat verdienen vooraleer je zelf belastingen moet betalen. Je wordt slechts belastingplichtig als je meer dan 9 458,96 euro verdient op een jaar.

Het antwoord is hierop duidelijk nee! Algemeen geldt dat je als jobstudent geen werk mag verrichten dat je lichamelijk en psychisch niet aankunt. Nooit ofte nimmer mag er gewerkt worden met ioniserende straling, giftige of carcinogene stoffen en je mag niet blootgesteld worden aan extreme koude, hitte, lawaai of trillingen. Een gedetailleerd overzicht van toegelaten en verboden werkzaamheden vind je hier

Normaal gesproken kun je vanaf je 16de verjaardag gaan werken als student. Leerlingen die op 15-jarige leeftijd de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs beëindigd hebben, mogen ook als jobstudent aan de slag. Zodra je niet meer leerplichtig bent (+18 jaar), kun je alleen nog als student werken als je nog les volgt.

Wil je meer werken dan 475 uren dat kan, dan val je onder ‘werkstudent’. Als werkstudent val je onder het regime van een gewone werknemer. Je betaalt zowel 13,07% sociale zekerheidsbijdrage betaalt, alsook bedrijfsvoorheffing (minimum 11,11%) op je loon. Indien je op jaarbasis niet meer dan 7.730€ NETTO verdient als student (maximum bedrag voor inkomsten in 2018), dan krijg je de bedrijfsvoorheffing integraal teruggestort via de personenbelasting. Daarbovenop krijg je eveneens in het daarop volgende jaar vakantiegeld uitbetaald. Dit (bruto) vakantiegeld bedraagt 15,34% van je hele brutoloon dat je als werkstudent tijdens het jaar hebt verdient.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Dan kan u contact met ons opnemen.

Contact opnemen