Jobs2Work

Safety tips

Veiligheidsregels zijn een noodzaak, maar veiligheid gaat verder dan regels alleen. Beschouw veiligheid als iets
dat je persoonlijk aangaat, waar je recht op hebt. Denk zelf bewust na over de veiligheidsaspecten van iedere
taak en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Doe dat in de eerste plaats voor jezelf, je familie, je collega’s en je
omgeving. Lees de tips goed. Het gaat tenslotte om
jouw veiligheid en gezondheid.

Gevaar, risico, schade, ongeval en incident inschatten

 • zorg ervoor dat je uitrusting goed is;
 • controleer regelmatig alle machines, gereedschappen, producten,…;
 • wees altijd waakzaam bij een chemisch proces;
 • zorg dat je de werkmethodes onder de knie hebt.

Verfraaiing van de arbeidsplaats

 • moet voldoende ruim zijn;
 • moet aangepaste en veilige installaties en verdeling van elektriciteit, gas en water hebben;
 • moet over veilige opslagplaatsen voor producten met gevaarlijke eigenschappen beschikken;
 • moet uitgerust zijn met kleedlokalen en wasplaatsen
 • moet goed verlicht zijn;
 • moet bestand zijn tegen geluidsoverlast;
 • moet een goed klimaat hebben;
 • moet een goede verluchting hebben (ventilatie);
 • moet een goede temperatuur hebben (niet te warm, niet te koud).

Brand

 • pak een brand met de wind mee aan;
 • begin vooraan en richt op de basis van de vlammen;
 • zorg ten allen tijde voor een vluchtweg;
 • verplaats je bij dichte rookontwikkeling langs de vloer om verstikking te voorkomen.

Elektriciteit

 • Signaleer onmiddellijk iedere abnormale opwarming, stroomverlies of defect.
 • nooit geeen smeltzekering herstellen
 • niet in een elektrische verdeelkast knoeien
 • geen elektrische verdeelkasten open laten staan
 • geen hoogspanningscabine betreden
 • geen installatie, toestel aan- of uitschakelen zonder iedereen te verwittigen
 • geen stopcontact overbelasten
 • geen dominostekker (kattenkop) gebruiken.
 • voer zelf nooit herstellingen uit, maar haal de
  elektricien erbij.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • moet alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;
 • moet aangepast zijn;
 • moet beantwoorden aan de ergonomische eisen;
 • moet gemaakt zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast zijn en mag niet scheuren;
 • moet brandveilig zijn.

EHBO

 • onderneem niets dat het slachtoffer in gevaar kan brengen – een ondoordachte handeling kan catastrofale gevolgen hebben;
 • verplaats het slachtoffer niet tenzij er gevaar bestaat voor instorting, brand, ontploffing,…;
 • voorkom een tweede ongeval;
 • houd toegangswegen vrij;
 • stel de gekwetste gerust;
 • panikeer niet;
 • kijk goed naar wat er gebeurd is, verzorg je eigen veiligheid en die van het slachtoffer en het personeel;
 • gebruik nooit mercurochroom om een wonde te ontsmetten;
 • Bij elke open wonde is er gevaar voor tetanus of klem – ga altijd goed na of het slachtoffer al is ingeënt;

Hebt u een vraag of wil u een afspraak maken?

Dat kan heel eenvoudig

Contact
opnemen